Seven-Card Stud ir Texas Hold'em skirtumai

john hennigan 17317

Seven-Card Stud yra penki statymo raundai, vietoje keturių Hold'em. Vietoje blind`ų daromi ante (priverstinis statymas prieš kiekvieną partiją). Stud`e nėra bendrų kortų. Pagal žaidėjo turimas kortas nustatomas ėjimų eiliškumas.

Pirmąjame statymų raunde žemiausią kortą turintis žaidėjas turi daryti „bring-in" (pirmąjį statymą, įtraukiantį į žaidimą), o sekančiuose statymų raunduose pirmąjį ėjimą daro žaidėjas su geriausią kombinaciją.

Prieš išdalinant kortas

Priklausomai nuo žaidimo dydžio galima ir nenaudoti ante. Žemiau pateiktoje lentelėje rodomi ante, bring-in statymai ir atidaromieji statymai skirtingiems limitams.

 1. Visi žaidėjai priešais save pasideda ante.
 2. Dalintojas surenka ante ir įdeda į banką.

Seven Card Stud startinių kortų vadovas

Ribotas Ante Bring-in statymas Atidaromasis statymas
$1-$2 $0.25 $0.50 $1
$2-$4 $0.50 $0.75 $2
$3-$6 $0.75 $1.25 $3
$4-$8 $1 $2 $4
$5-$10 $1 $2 $5
$6-$12 $1 $2 $6
$8-$16 $2 $3 $8
$10-$20 $2 $4 $10
$15-$30 $3 $6 $15
$20-$40 $5 $10 $20
$30-$60 $5 $15 $30
$50-$100 $10 $20 $50
$75-$150 $25 $50 $75
$100-$200 $25 $50 $100

Išdalijamos kortos

Visi žaidėjai gauna po dvi užverstas kortas (hole kortos) ir vieną atverstą kortą (up-card). Kortos yra dalijamos laikrodžio rodyklės kryptimi, po vieną. Šios kortos vadinamos starting hand (startinėmis kortomis).

Pirmasis statymų raundas

 1. Žaidėjas, kuris gavo žemiausią atverstą kortą turi pradėti ėjimus bring-in statymu. Jei du ar daugiau žaidėjų turi tokios pačios vertės atverstą kortą, žemiausia korta nustatoma pagal jos rūšį. Žemiausia korta yra kryžiai, po to būgnai, čirvai ir pikai. Tai reiškia, kad 2c yra žemiausia galima atversta korta.
 2. Po bring-in statymo, ėjimai tęsiami laikrodžio rodyklės kryptimi. Žaidėjas, esantis bring-in kairėje, gali atsimesti, atsakyti arba pakelti statymą. Pakėlimas (raise) yra atidarymo statymo dydžio (žr. lentelę), atsakymas (call) bring-in statymo dydžio.
 3. Statymai tęsiami tol, kol visi žaidėjai, išskyrus atsimetusius, vienodai prisideda prie banko.

Antrasis statymų raundas

 1. Dalintojas išdalina visiems likusiems žaidėjams po atverstą kortą.
 2. Šiame ir sekančiuose raunduose pradeda žaidėjas turintis geriausią atverstą kortą.
 3. Mažiausias bring-in statymas daugiau nebenaudojamas. Jei žaidėjas turi porą iš savo atverstų kortų, jis gali daryti mažą statymą, arba atlikti didesnį statymą, kuris bus naudojamas sekančiuose statymų raunduose. Tai gali daryti tik žaidėjas, kuris turi porą iš savo atverstų kortų.

  Pavyzdys

  Tarkime, kad vyksta $5-$10 Seven-Card Stud žaidimas. Žaidėjas turi (X-X) 8, o antrame statymų raunde gauna kitą atverstą 8, viso (X-X) 8 8. Dabar jis gali tęsti nestatydamas, statyti $5 arba statyti $10.

 4. Statymai vyksta pagal laikrodžio rodyklę nuo žaidėjo, kuris turi pradėti pirmasis ir visi neatsimetę žaidėjai turi vienodai prisidėti prie banko.

Trečiasis statymų raundas

 1. Dalintojas išdalina penktą atverstą kortą kiekvienam likusiam žaidėjui.
 2. Žaidėjas, turintis geriausią atverstą kortą, pradeda.
 3. Visi statymai yra didesniojo statymo dydžio.

  Pavyzdys

  Tarkime, kad žaidžiamas $5-$10 Seven-Card Stud. Partijoje liko trys žaidėjai. Žaidėjas A turi (X-X) 8 8 K, žaidėjas B turi (X-X) Q 2 Q, o žaidėjas C turi (X-X) T J 9. Žaidėjas B turi pradėti, kadangi jo kortos yra geriausios. Jis gali tęsti nestatydamas arba statyti, tada statymai tęsiami pagal laikrodžio rodyklę nuo jo.

 4. Statymai vyksta pagal laikrodžio rodyklę nuo pirmojo ėjimą atlikusio žaidėjo ir baigiasi, kai visi žaidėjai vienodai prisideda prie banko.

Ketvirtasis statymų raundas

 1. Dalintojas išdalina visiems likusiems žaidėjams atverstą šeštą kortą.
 2. Žaidėjas su geriausiomis atverstomis kortomis pradeda.
 3. Visi statymai yra didesniojo statymo dydžio.
 4. Statymai vyksta pagal laikrodžio rodyklę nuo pirmojo ėjimą atlikusio žaidėjo ir baigiasi, kai visi neatsimetę žaidėjai vienodai prisideda prie banko.

Penktasis statymų raundas

 1. Dalintojas išdalina septintą kortą užverstą visiems likusiems žaidėjams.
 2. Geriausias atverstas kortas turintis žaidėjas turi pradėti.
 3. Visi statymai yra didesniojo statymo dydžio.
 4. Statymai vyksta pagal laikrodžio rodyklę nuo pirmojo ėjimą atlikusio žaidėjo ir baigiasi, kai visi neatsimetę žaidėjai vienodai prisideda prie banko.
 5. Jei paskutiniame statymų raunde kas nors atsako, vyksta show down (kortų atvertimas). Atsakęs žaidėjas turi atversti savo užverstas kortas. Kiti žaidėjai gali arba atsimesti, arba rodyti kortas, jei turi sėkmingą kombinaciją.

Please fill the required fields correctly!

Error saving comment!

You need to wait 3 minutes before posting another comment.

No Comments

Geriausi pokerio svetaines - redaktoriaus pasirinkimas
888poker
Bonus details: 888 $ Make your first deposit at 888poker and they will automatically match your initial deposit with a 100% bonus up to $888
Review
Apie viešbučius peržiūrėti daugiau atsiliepimų
Poker Hand Ranking
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Four of a Kind
 4. Full House
 5. Flush
 6. Straight
 7. Three of a kind
 8. Two Pair
 9. One Pair
 10. High Card

pilnas pokerio ranka reitingą

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page