Fiksuoto limito Texas Holdem struktūra ir žaidimas

chip stack 2

Ribotame Texas Hold'em statymai yra fiksuoti. Yra maži ir dideli statymai. Maži statymai naudojami pirmuose dviejuose statymo raunduose, dideli statymai naudojami trečiajame ir ketvirtajame raunduose. Dideli statymai visada padvigubina mažų statymų sumą. Statoma suma priklauso nuo žaidimo dydžio.

Prieš kortų dalinimą

 1. Vienas žaidėjas atlieka dalintojo vaidmenį (kazino šis asmuo priešais save turi plastmasinį skirtuką). Ši vieta vadinama „button" (B klavišu). Jis nurodo, kokia eilės tvarka žaidėjai atliks ėjimus kiekvienoje partijoje. „Button'as" eina ratu laikrodžio rodyklės kryptimi po kiekvienos partijos.
 2. Pirmas žaidėjas, esantis į kairę nuo dalintojo (vieta Nr. 1) ant stalo padeda „forced bet" (statymas, kurį žaidėjas yra priverstas atlikti, jei nori toliau dalyvauti žaidime), vadinamą „small blind" (mažuoju priverstiniu statymu), o antras žaidėjas, esantis į kairę nuo „button'o"(vieta Nr. 2) ant stalo padeda „big blind" (didysis priverstinis statymas). Big blind visada yra tokio pat dydžio kaip mažasis statymas; tuo tarpu small blind sudaro pusę big blind sumos. Pavyzdžiui, $10/$20 Limito Texas Hold'em žaidime mažasis statymas yra $10, o didysis - $20. Todėl big blind yra $10 (mažojo statymo dydžio), o small blind yra $5 (pusė big blind ir mažojo statymo dydžio).

Kortos išdalinamos

Kortos dalinamos pagal laikrodžio rodyklę, pradedant nuo žaidėjo, esančio į kairę nuo dalintojo (small blind) ir baigiant žaidėju-dalintoju „button'as". Kiekvienas žaidėjas gauna po dvi apverstas kortas. Jos vadinamos „starting hand" (partijos pradžioje prieš statymus išdalinamos kortos).

Pirmasis statymų raundas

 1. Ėjimus pradeda žaidėjas, esantis į kairę nuo big blind (vieta Nr. 3, „under the gun" (tam tikrame statymo etape pirmąjį ėjimą turintis žaidėjas)). Žaidėjas gali atmesti kortas (pasitraukti iš žaidimo tame dalinime), priimti statymą (atsakyti ta pačia suma pinigų, koks buvo big blind) ar padidinti statymą (atlikti du mažus statymus).
 2. Ėjimas pereina 4 vietos žaidėjui (žaidėjas, sėdintis į kairę nuo žaidėjo Nr. 3), kuris gali atmesti kortas, priimti statymą, padidinti statymą ar padidinti jau padidintą statymą (re-raise - tik tuo atveju, jeigu prieš jį jau buvo pakelta).
 3. Statymai tęsiami pagal laikrodžio rodyklę iki tol, kol kiekvienas, kortų nenumetęs, žaidėjas prisideda prie bendros, ant stalo jau pastatytos, pinigų sumos.

  Pavyzdys

  Lošiamas $10/$20 ribotas Texas Hold'em žaidimas. Prie stalo sėdi 10 žaidėjų. Kortos išdalinamos, o pirmąjį ėjimą turintis daryti žaidėjas nusprendžia padidinti statymą. Jis privalo į stalo viduryje esančią vietą, kurioje bus kaupiami žaidėjų statymai, padėti $20 (du maži statymai). Žaidėjai, sėdintys 4, 5, 6 ir 7 vietose nusprendžia atmesti kortas į atmestų kortų krūvą. Žaidėjas, sėdintis 8 vietoje, nusprendžia pakelti jau pakeltą statymo sumą ir todėl turi pridėti $30 prie bendros ant stalo jau pastatytų pinigų sumos (trys maži statymai). 9 vietoje sėdintis žaidėjas nusprendžia priimti statymą ir, galiausiai, turi pridėti $30 prie bendros ant stalo jau pastatytų pinigų sumos (trys maži statymai). Dalintojas numeta kortas.

  Žaidėjas, jau turėjęs atlikti small blind ir prie bendros statymų sumos prisidėjęs $5, nusprendžia priimti statymą ir todėl turi pridėti dar $25 prie bendros per statymus sukauptos sumos (iš viso $30; atitinka tris mažus statymus). Ėjimas pereina žaidėjui, jau atlikusiam didįjį priverstinį statymą. Jis nusprendžia pakelti jau pakeltą statymo sumą ir turi pridėti $40 prie bendros sumos (kadangi jis jau atliko $10 statymą partijos pradžioje, jis privalo papildomai pridėti dar $30; iš viso - $40; atitinka keturis mažus statymus)

  Čia pasiekiama maksimali statymų ir kėlimų suma, jokie kėlimai nebegalimi. Kiekviename statymo etape leidžiami tik trys kėlimai, iš viso gaunami keturi statymai. Pasiekus maksimalią sumą, likusieji žaidėjai gali arba atmesti kortas, arba priimti statymą. Ėjimus baigia pradinis kėlėjas.

 4. Pabaigus pirmąjį statymų etapą ir likusieji žaidėjai lygiai prisidėjo prie bendros pinigų sumos, laikas „flop" (vienu metu ant stalo atversti tris bendras kortas).

Flop ir antras statymų raundas

 1. Dalintojas „sudegina" viršutinę kortų kaladės kortą ir padeda ją užverstą ant stalo. Taip daroma siekiant išvengti sukčiavimo, jei viršutinė korta būtų pažymėta. Ši korta toliau išmetama iš žaidimo. Dalintojas atverčia tris kortas. Jos vadinamos flop. Tai lemiamas momentas visiems likusiems žaidėjams, kadangi lieka tik dvi kortos. Kitaip tariant, jau atskleistos 5 iš 7 kortų. Flop susideda iš bendrų kortų, kurios naudojamos su dviem hole kortoms sukurti geriausią 5 kortų pokerio kombinaciją.
 2. Kadangi blind`ai buvo naudojami tik pirmuosiuose statymų raunduose, dabar ėjimus pradeda small blind (sėdintis 1 vietoje). Jei small blind atsimeta prieš flop, ėjimus turi pradėti big blind ir t.t.
 3. Pradedantis žaidėjas gali tęsti nestatydamas (ėjimas pereina kitam žaidėjui laikrodžio rodyklės kryptimi) arba statyti (jei žaidėjas stato, tai turi būti tiksliai mažasis statymas). Jei visi žaidėjai flop`e tęsė žaidimą be statymo, jiems parodoma ketvirtoji korta (turn), nepridėjus papildomos pinigų sumos.
 4. Statymai vyksta taip pat kaip ir pirmajame raunde, leidžiami daugiausiai trys kėlimai (viso keturi maži statymai).

  Pavyzdys

  Žaidžiamas $10/$20 ribotas Texas Hold'em, prie stalo sėdi 10 žaidėjų. Po pirmojo raundo partijoje liko tik žaidėjai, sėdintys prie small blind, big blind ir dalintojo padėčių. Dalintojas surenka banką ir nustumia jį į stalo vidurį, „sudegina" viršutinę kortą (uždeda neatverstą ant stalo) ir išmeta tris bendras atverstas kortas (flop`ą). Kadangi statymai vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi nuo dalintojo, pradeda small blind, kuris nusprendžia tęsti nestatydamas. Big blind stato ($10; lygu mažam statymui), o dalintojas atsako (padeda $10). Dar kartą small blind'o eilė - jis gali pakelti (statyti $20; tai dar vadinama check-raise), atmesti (fold - atmesti savo hole kortas į atmestų kortų krūva) arba atsakyti (dėti $10).

 5. Pabaigus antrąjį statymų raundą ir visiems likusiems žaidėjams vienodai prisidėjus prie banko, ateina turn eilė.

Turn ir trečiasis statymų raundas

 1. Dalintojas „sudegina" viršutinę kaladės kortą ir išmeta ketvirtą bendrąją kortą šalia flop. Ši korta vadinama turn.
 2. Statymas pradedamas laikrodžio rodyklės kryptimi nuo dalintojo, kaip ir flop atveju. Vienintelis skirtumas yra tas, kad dabar statymai yra padvigubinti ir remiasi didžiaisiais statymais.

  Pavyzdys

  Žaidžiamas $10/$20 ribotas Texas Hold'em, už stalo sėdi 10 žaidėjų. Po flop partijoje liko tik žaidėjas, sėdintis big blind padėtyje ir dalintojas. Kadangi statymai vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi nuo dalintojo, pradėti turi big blind. Jis nusprendžia statyti (deda $20; tai lygu didžiąjam statymui). Dalintojas nusprendžia pakelti (deda $40; lygu dviem didiesiems statymams) o big blind renkasi atsakyti (vėl deda $20; viso padarė du didžiuosius statymus). Dabar baigėsi trečiasis statymų raundas.

 3. Pabaigus trečiąjį statymų raundą ir visiems likusiems žaidėjams vienodai prisidėjus prie banko, ateina river eilė.

River ir ketvirtasis statymų raundas

 1. Dalintojas „sudegina" viršutinę kaladės kortą ir išmeta penktą bendrąją kortą šalia flop ir turn. Ši korta vadinama river.
 2. Kaip ir flop bei turn atveju, statymai vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi nuo dalintojo.
 3. Statoma tokios pačios sumos kaip ir turn.

  Pavyzdys

  Žaidžiamas $10/$20 ribotas Texas Hold'em, už stalo sėdi 10 žaidėjų. Po turn partijoje liko tik žaidėjas, sėdintis big blind padėtyje ir dalintojas. Kadangi statymai vyksta laikrodžio rodyklės kryptimi nuo dalintojo, pradėti turi big blind. Jis nusprendžia tęsti nestatydamas, taigi ėjimus tęsia dalintojas, kuris stato (deda $20; tai lygu didžiąjam statymui). Big blind gali atsimesti, pakelti arba atsakyti. Jis nusprendžia atsakyti deda $20; tai lygu didžiąjam statymui). Dalintojas atsakė, ir, kadangi tai paskutinis statymų raundas jis turi atversti dvi hole kortas ant stalo. Tada jis derina savo hole kortas su penkiom bendrom kortom, norėdamas sudaryti geriausią galimą 5 kortų pokerio kombinaciją. Big blind gali atmesti savo hole kortas į atmestų kortų krūvą (jei neįveiks dalintojo kombinacijos) arba atversti savo hole kortas ant stalo ir parodyti geresnę kombinaciją. Tam, kad būtų laimėtas puodas, reikia atversti abi hole kortas, netgi jei geriausiai kombinacijai bus naudojama tik viena hole korta.

 4. Partija baigėsi.
 5. Dalintojas perduoda savo klavišą per vieną padėtį laikrodžio rodyklės kryptimi. Kaladė sumaišoma iš naujo ir vėl išdalijamos kortos.
Geriausi pokerio svetaines - redaktoriaus pasirinkimas
888poker
Bonus details: 888 $ Make your first deposit at 888poker and they will automatically match your initial deposit with a 100% bonus up to $888
Review
Apie viešbučius peržiūrėti daugiau atsiliepimų
Poker Hand Ranking
 1. Royal Flush
 2. Straight Flush
 3. Four of a Kind
 4. Full House
 5. Flush
 6. Straight
 7. Three of a kind
 8. Two Pair
 9. One Pair
 10. High Card

pilnas pokerio ranka reitingą

 

×

Sorry, this room is not available in your country.

Please try the best alternative which is available for your location:

Close and visit page